W grudniu trochę zwalniamy, znajdujemy czas na spotkania w gronie najbliższych... współpracowników i nie tylko przed Państwem mgm improwizacje - krótka relacja od Kopaniszyn studio ze spotkania po godzinach mgm expo i studio w Teatrze Żelaznym w Katowicach.
d koncepcji, projektów i grafik poprzez organizację, logistykę, produkcję aż do montażu i demontażu - tym głównie się zajmujemy się w mgm studio i expo.